19:26 ICT Thứ tư, 28/10/2020

 Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả
 

linh tây tower

Danh mục tin tức

TIN VẮN

  • Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    Ngày 18/02/2013 Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc ký quyết định số 557/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    http://haiquancamau.gov.vn/lawsmoi/view-60-557-QD-TCHQ/

LIÊN KẾT WEBSITE

TỶ GIÁ

Tháng Mười 28, 2020, 7:02 pm
Mua Bán
AUD 16.00 16.00
CAD 17.00 17.00
CHF 24.00 25.00
CNY 3.00 3.00
DKK - 3.00
EUR 26.00 27.00
GBP 29.00 30.00
HKD 2.00 3.00
INR - 326.41
JPY 214.44 225.61
KRW 17.76 21.62
KWD - 78.00
MYR - 5.00
NOK - 2.00
RUB - 333.71
SAR - 6.00
SEK - 2.00
SGD 16.00 17.00
THB 656.34 756.65
USD 23.00 23.00
Tra cứu tỷ giá: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

THĂM DÒ Ý KIẾN

Website này có hữu ích cho bạn không?

Rất hữu ích

Hữu ích

Đáp ứng yêu cầu

global ads

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp » Tin Hải quan Cà Mau

Ngành Hải quan tiếp tục cung cấp 42 dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 năm 2017

Thứ sáu - 30/06/2017 13:45
Ngày 27/6/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2017.
Theo đó, có 42 thủ tục hành chính được xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 năm 2017. Trong đó gồm 22 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục, 13 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Cục và 7 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục.
Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 năm 2017 nhằm tiếp tục hiện thực hóa chỉ đạo tại các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan; tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện bằng phương thức điện tử, chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hải quan.
Lộ trình triển khai được ngành Hải quan thực hiện từ Quí III/2017 cụ thể như sau:
- Quí III/2017: thực hiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật.
- Quí IV/2017: phát triển hệ thống ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ban hành Quy chế vận hành và sử dụng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức đào tạo, tập huấn và triển khai thí điểm.
- Quí I/2018: Triển khai chính thức 100% các đơn vị hải quan trên toàn quốc bao gồm 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục với 42 thủ tục hành chính.
Năm 2017, ngành Hải quan hoàn thành việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 42 thủ tục hành chính sẽ nâng tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 là 168/178 thủ tục hành chính. Trước đó, 46 thủ tục hành chính đã được ngành Hải quan triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3 năm 2016 trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và vận hành chính thức từ ngày 01/3/2017.  
Để triển khai thành công việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin tới các đối tượng làm thủ tục. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến cho Tổng cục Hải quan trong quá trình xây dựng quy trình thực hiện và triển khai thực tế Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; đề xuất những nội dung pháp lý cần sửa đổi, bổ sung; tham gia các lớp tập huấn và chủ động tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về triển khai dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức hải quan tại đơn vị và doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tính đến ngày 15/6/2017 đối với 46 TTHC đã triển khai năm 2016, có:
- 5,7 nghìn đối tượng làm thủ tục tham gia nộp hồ sơ điện tử, lượng hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đạt 22,3 nghìn hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả trên 80%;
- 100% các đơn vị hải quan đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SẼ TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
TỐI THIỂU MỨC ĐỘ 3 NĂM 2017 
CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

STT Tên thủ tục hành chính Thực hiện
1 Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi Tổng cục Hải quan
2 Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi Tổng cục Hải quan
3 Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi Tổng cục Hải quan
4 Thủ tục đổi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi Tổng cục Hải quan
5 Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Tổng cục Hải quan
6 Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài Tổng cục Hải quan
7 Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài Tổng cục Hải quan
8 Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Tổng cục Hải quan
9 Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ Tổng cục Hải quan
10 Thủ tục thành lập kho bảo thuế Tổng cục Hải quan
11 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư Tổng cục Hải quan
12 Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng Tổng cục Hải quan
13 Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng Tổng cục Hải quan
14 Thủ tục thành lập kho hang không kéo dài Tổng cục Hải quan
15 Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu Tổng cục Hải quan
16 Thủ tục thành lập kho ngoại quan Tổng cục Hải quan
17 Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) Tổng cục Hải quan
18 Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Tổng cục Hải quan
19 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa) Tổng cục Hải quan
20 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng        Tổng cục Hải quan
21 Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Tổng cục Hải quan
22 Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Tổng cục Hải quan
23 Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…) Cục Hải quan
24 Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan Cục Hải quan
25 Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Cục Hải quan
26 Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Cục Hải quan
27 Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Cục Hải quan
28 Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Cục) Cục Hải quan
29 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất Cục Hải quan
30 Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan Cục Hải quan
31 Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương Cục Hải quan
32 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương Cục Hải quan
33 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại Cục Hải quan
34 Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế Cục Hải quan
35 Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai Cục Hải quan
36 Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan Chi cục HQ
37 Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam Chi cục HQ
38 Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Chi cục) Chi cục HQ
39 Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Chi cục HQ
40 Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Chi cục HQ
41 Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế Chi cục HQ
42 Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh Chi cục HQ

Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DỊCH VỤ HẢI QUAN

TIỆN ÍCH

Danh bạ ĐT

Thư viện ảnh

Phóng sự

Tài liệu

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đường dây nóng
Name: Tổng đài TCHQ
------------------------------------------
Người phát ngôn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3542873

linh tây tower