11:30 EDT Thứ năm, 24/09/2020

 Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả
 

linh tây tower

Danh mục tin tức

TIN VẮN

  • Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    Ngày 18/02/2013 Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc ký quyết định số 557/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    http://haiquancamau.gov.vn/lawsmoi/view-60-557-QD-TCHQ/

LIÊN KẾT WEBSITE

TỶ GIÁ

Tháng Chín 24, 2020, 10:48 am
Mua Bán
AUD 15.00 16.00
CAD 16.00 17.00
CHF 24.00 25.00
CNY 3.00 3.00
DKK - 3.00
EUR 26.00 27.00
GBP 28.00 29.00
HKD 2.00 3.00
INR - 326.78
JPY 213.06 224.63
KRW 17.16 20.90
KWD - 78.00
MYR - 5.00
NOK - 2.00
RUB - 336.60
SAR - 6.00
SEK - 2.00
SGD 16.00 17.00
THB 649.13 748.35
USD 23.00 23.00
Tra cứu tỷ giá: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

THĂM DÒ Ý KIẾN

Website này có hữu ích cho bạn không?

Rất hữu ích

Hữu ích

Đáp ứng yêu cầu

global ads

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp » Tin Hải quan Cà Mau

Ghi nhận mới về quyền con người trong Hiến pháp 2013

Thứ tư - 08/04/2015 03:23
“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu”. [1]
Ai được sinh ra trên thế giới này đều xứng đáng hưởng món quà của tạo hóa, đó chính là quyền con người, đây không còn là khái niệm xa lạ trong lịch sử pháp luật của nhân loại. Tư tưởng này được thể hiện trong Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh lại trong Bản Tuyên ngôn độc lập nước ta, được đọc vào ngày 02/9/1945 trước thế giới: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.[2]

Đất nước ta đã trải qua lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước cùng các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, các bản Hiến pháptrên đã ghi dấu lại sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Trên cơ sở nhận thức pháp lý ngày càng sâu sắc và thực hiện Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, Hiến pháp 2013khẳng định một lần nữa việc thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ quyền con người một cách mạnh mẽ, rõ ràng và hiện đại nhất.

Thứ nhất, về vị trí, Hiến pháp 1992 quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại chương V. Trong Hiến pháp 2013, chương về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là chương II (có 36 điều trong tổng số 120 điều của Hiến pháp), xếp sau chương I về chế độ chính trị. Đây cũng là tính kế thừa tinh hoa lập hiến từ bản Hiến pháp 1946 và các bản Hiến pháp tiến bộ trên thế giới, khi mà hầu hết các quyền con người đều được đặt vị trí đầu tiên hoặc thứ hai trong Hiến pháp, chỉ sau chính thể.Hiến pháp 2013đã coi trọng quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân, thể hiện quan điểm rõ ràng của Đảng và Nhà nước khi xem nhân tố con người là quan trọng nhất, là chủ thể, nguồn lực và mục đích của sự phát triển.

Thứ hai, về tên gọi chương, Hiến pháp 1992 gọi là Quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân”, Hiến pháp 2013 chương này có tên là Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân”.Hiến pháp 1992thừa nhận cả hai khái niệm quyền con người, quyền công dân, nhưng chưa có sự phân biệt rạch ròi giữa quyền, nghĩa vụ của con người và quyền, nghĩa vụ của công dân. Khái niệm quyền con người được thu vào nội hàm khái niệm quyền công dân. Kỹ thuật lập hiến trong Hiến pháp 2013 đã có một bước tiến mới khi thể hiện sự rạch ròi giữa quyền con người và quyền công dân. Như một lẽ tự nhiên rằng, ai sinh ra đều có quyền con người, đây là quyền tự nhiên, tuyệt đối, và cơ bản nhất, quyền này chỉ bị giới hạn trong những điều kiện luật định, thể hiện vị thế của cá nhân trong quan hệ với quốc gia mà cá nhân đó là công dân và vớinhân loại trên thế giới. Quyền công dân trước nhất cũng là quyền con người, là quyền hiến định, được xác định bằng pháp luật, và chỉ áp dụng với chủ thể là công dân trong vị trí pháp lý về quốc tịch với nhà nước.Điều 17 Hiến pháp 2013 quy định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam, như vậy, chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới được hưởng quyền công dân của nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, thuật ngữ pháp lý sử dụng trong Hiến pháp 2013 đã có sự thay đổi cho phù hợp với sự phân biệt này khi dùng từ “mọi người” và từ “không ai”khi thể hiện quyền con người và dùng từ “công dân” quy định về quyền công dân.

Thứ ba, về phạm vi, đảm bảo quyền con người trong Hiến pháp 2013.Về phạm vi, con người sinh ra đã mặc nhiên có quyền con người. Đây là quyền có một cách tự nhiên, không do chủ thể nào sáng tạo hay ban phát. Việc ghi nhận trong Hiến pháp chính là sự thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ của Nhà nước đối với quyền con người. Chủ thể có quyền tự do sử dụng quyền con người của mình nhưng không được xâm hại đến quyền con người của chủ thể khác (Điều 15). Quan điểm chung của quốc tế cho rằng, quyền con người có tính phổ quát (nằm trong các văn kiện quốc tế), nhưng quyền con người cũng có tính đặc thù về mặt lịch sử, truyền thống, văn hóa (nằm trong các văn bản pháp luật quốc gia). Các quốc gia có quyền đưa ra các giới hạn quyền con người để bảo đảm quyền và lợi ích của quốc gia. Tại Điều 14 Hiến pháp 2013 đưa ra quy định giới hạn về quyền con người, quyền công dân:Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Như vậy, so với Hiến pháp 1992 thì Hiến pháp 2013 quy định rõ quyền con người, quyền công dân chỉ bị hạn chế trong những trường hợp nhất định, tránh tình trạng xâm phạm quyền con người, quyền công dân một cách tùy tiện. Các quy phạm về quyền con người trong Hiến pháp điều chỉnh trực tiếp, khi chủ thể bị xâm hại quyền con người, có quyền viện dẫn các quy định trong Hiến pháp 2013 để bảo vệ mình.Ngoài ra, để tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về giới hạn, bảo đảm quyền con người, Hiến pháp 2013 đã diễn đạt hợp lý hơn khi cho rằng “1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự Luật định và có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật” (Điều 31). Về vấn đề này, Điều 72 Hiến pháp 1992 cho rằng Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Có thể thấy rằng, theo Hiến pháp 1992 thì chỉ cần một điều kiện là có bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì một người bị xem là có tội và phải chịu hình phạt. Tuy nhiên, trong thực tế xét xử của Tòa án đã phát sinh những trường hợp oan sai, dẫn đến cách hiểu về người có tội trong Hiến pháp 1992 không còn phù hợp nữa. Theo Hiến pháp 2013, một người bị kết tội phải có hai điều kiện: một là, phải tuân theo một trình tự Luật định và hai là, có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Đây là điểm tiến bộ khi nhìn nhận về đảm bảo quyền con người trong Hiến pháp nước ta, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền con người trên thế giới. Quyền con người không chỉ được đề cập ở Chương II mà còn ở nhiều chương khác như chương về Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân. Cụ thể, Chính phủ bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự an toàn xã hội (Khoản 6 Điều 96); Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Khoản 3 Điều 102). Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất (Khoản 3 Điều 107).

Thứ tư, những ghi nhận mới vềnội dung quyền con người trong Hiến pháp 2013. Trên cơ sở kế thừa những ghi nhận về quyền con người trong các bản Hiến pháp trước đây cùng sự tiếp thu, thực hiện cam kết quốc tế về nhân quyền, đáp ứng sự phát triển năng động của đời sống xã hội, Hiến pháp 2013 đã ghi nhận thêm những quyền con người mà các bản Hiến pháp trước không cónhư: Quyền sống (Điều 19); Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ (khoản 2, Điều 32); Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh, hoặc lợi ích quốc gia; tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường (khoản 3, Điều 32); Quyền được sống trong môi trường trong lành (Điều 43); Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (Điều 41); Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34).

Quyền con người, quyền công dân là nội dung cơ bản không thể thiếu trong Hiến pháp của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bảo vệ quyền con người, quyền công dân chính là một sứ mệnh đặc biệt mà nhân dân giao phó trong bản Hiến pháp của đất nước mình. Hiến pháp 2013 là một bản Hiến pháp tiến bộ, thể hiện rõ sự kế thừa và tiếp thu trong nhận thức tư duy pháp lý về quyền con người khi ghi nhận chính xác, đầy đủ hơn về quyền con người, quyền công dân, đồng thời cũng đưa ra các quy định nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền này./.
 

[1] Article1- The Universal Declaration of Human Rights, 1948.
Nguồn: http://www.un.org/en/documents/udhr/.
[2]Nguồn: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30196&cn_id=119997.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Hân - Văn Phòng Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DỊCH VỤ HẢI QUAN

TIỆN ÍCH

Danh bạ ĐT

Thư viện ảnh

Phóng sự

Tài liệu

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đường dây nóng
Name: Tổng đài TCHQ
------------------------------------------
Người phát ngôn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3496640

linh tây tower