18:14 ICT Thứ tư, 28/10/2020

 Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả
 

linh tây tower

Danh mục tin tức

TIN VẮN

  • Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    Ngày 18/02/2013 Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc ký quyết định số 557/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    http://haiquancamau.gov.vn/lawsmoi/view-60-557-QD-TCHQ/

LIÊN KẾT WEBSITE

TỶ GIÁ

Tháng Mười 28, 2020, 6:00 pm
Mua Bán
AUD 16.00 16.00
CAD 17.00 17.00
CHF 24.00 25.00
CNY 3.00 3.00
DKK - 3.00
EUR 26.00 27.00
GBP 29.00 30.00
HKD 2.00 3.00
INR - 326.41
JPY 214.44 225.61
KRW 17.76 21.62
KWD - 78.00
MYR - 5.00
NOK - 2.00
RUB - 333.71
SAR - 6.00
SEK - 2.00
SGD 16.00 17.00
THB 656.34 756.65
USD 23.00 23.00
Tra cứu tỷ giá: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

THĂM DÒ Ý KIẾN

Website này có hữu ích cho bạn không?

Rất hữu ích

Hữu ích

Đáp ứng yêu cầu

global ads

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp » Tin Hải quan Cà Mau

Cải cách thủ tục hành chính Hải quan: đánh giá từ doanh nghiệp

Thứ năm - 03/08/2017 14:47
Với những nỗ lực cải cách của ngành Hải quan, năm 2016 cộng đồng doanh nghiệp đã có những đánh giá tích cực về cải cách hành chính của ngành Hải quan.
Kết quả đáng ghi nhận
Tiếp theo cuộc khảo sát năm 2015 về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan, năm 2016, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách hành chính hải quan. Theo đánh giá của doanh nghiệp, ngành Hải quan đã có những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, cải cách, hiện đại hóa hải quan và tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng ngày càng cao ở nhiều chỉ tiêu. Cụ thể: 
Đánh giá về các phương thức tiếp cận thông tin về TTHC hải quan, kết quả khảo sát năm 2016 cho thấy việc tiếp cận thông tin về TTHC hải quan qua website hải quan; qua đào tạo, tập huấn; tham gia đối thoại; gặp gỡ trực tiếp; gửi công văn; điện thoại cũng như hình thức tờ rơi, ấn phẩm đã có những chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2015 doanh nghiệp hài lòng/hoàn toàn hài lòng với hình thức cung cấp thông tin cho doanh nghiệp qua website hải quan; qua tham gia đào tạo, tập huấn cũng như tham gia đối thoại với tỷ lệ trên 70% thì năm 2016 các tỷ lệ này là trên 90%. Tương tự ở các hình thức khác, năm 2015 doanh nghiệp đánh giá hài lòng/hoàn toàn hài lòng với hình thức trực tiếp tới gặp, gửi công văn và gọi điện thoại với tỷ lệ trên 60% thì năm 2016 tỷ lệ này là trên 80%. Hình thức cung cấp thông tin qua tờ rơi ấn phẩm năm 2015 được doanh nghiệp đánh giá hài lòng/hoàn toàn hài lòng với tỷ lệ khiêm tốn là 47% thì đến năm 2016 tỷ lệ này đã tăng lên 81%. Chi tiết thể hiện theo Hình 1.
 Hình 1: Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng/hoàn toàn hài lòng đối với các phương thức tìm hiểu thông tin về TTHC hải quan năm 2015 và năm 2016.
Tỷ lệ doanh nghiệp (%)
Nguồn: Báo cáo kết quả khảo sát VCCI năm 2016

Có thể thấy năm 2016, việc công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đã được ngành Hải quan cải thiện vượt bậc nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về chính sách pháp luật hải quan cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đánh giá về các phương thức tiếp cận thông tin về TTHC hải quan, doanh nghiệp cũng đánh giá cao về chất lượng thông tin TTHC hải quan mà họ đã tiếp cận. Năm 2015, có 77% doanh nghiệp đồng ý/hoàn toàn đồng ý về thông tin hải quan cung cấp là thống nhất và các biểu mẫu TTHC hải quan dễ điền thì năm 2016 tỷ lệ này tăng lên lần lượt là 86% và 87%. So với năm 2015, năm 2016 các thông tin TTHC hải quan được doanh nghiệp đánh giá sẵn có, dễ tìm; nhanh chóng, kịp thời và đơn giản, dễ hiểu đều tăng từ 3% đến 9%. Chi tiết tại Hình 2.
Hình 2. Đánh giá chất lượng thông tin TTHC hải quan doanh nghiệp tiếp cận
Tỷ lệ doanh nghiệp (%)
Nguồn: Báo cáo kết quả khảo sát VCCI năm 2016

Có thể thấy chất lượng các thông tin về TTHC mà cơ quan hải quan cung cấp cho doanh nghiệp ngày càng được cải thiện.
Về đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính hải quan, trong các thủ tục thông quan, xác nhận hàng qua khu vực giám sát, các thủ tục về thuế, thủ tục kiểm tra sau thông quan, thủ tục xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại ở các mức độ rất khó, khó, bình thường, dễ và rất dễ thực hiện. Qua khảo sát năm 2015 và năm 2016 các mức độ này cũng được doanh nghiệp đánh giá tích cực hơn (Hình 3). 
Hình 3. Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ thực hiện các TTHC
Theo nguồn: Báo cáo kết quả khảo sát VCCI năm 2015, 2016

Theo Hình 3, đối với thủ tục thông quan (kiểm tra hồ sơ), thủ tục nộp thuế, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá mức độ Khó/Rất khó đã giảm 1%; Thủ tục hoàn thuế, không thu thuế và thanh khoản hàng SXXK giảm 2%. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá mức độ Dễ/Rất dễ cũng tăng lên ở 2% ở các thủ tục thông quan (kiểm tra hồ sơ), thủ tục xác nhận hàng hóa qua KVGS, thủ tục thanh khoản hàng SXXK, thủ tục nộp thuế tăng 5%. Điều này chứng tỏ cải cách hành chính hải quan cũng đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc quá trình thực hiện thủ tục hải quan. 
Về hỗ trợ của các Cục Hải quan khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện quy định pháp luật về hải quan, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá mức độ hiệu quả và kịp thời trong giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp cũng được cải thiện (Hình 4).
Hình 4: Đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan Hải quan (%)
Nguồn: Báo cáo kết quả khảo sát VCCI năm 2016

Theo Hình 4, so với năm 2015, mặc dù ở cả hai chỉ tiêu về sự hiệu quả và kịp thời của công tác hỗ trợ, tỷ lệ đồng ý/hoàn toàn đồng ý chỉ tăng khoảng 1-2% phần trăm, song kết quả này cũng cho thấy có sự chuyển động tích cực của cơ quan Hải quan.
Ngoài ra, qua kết quả khảo sát năm 2015 và năm 2016, doanh nghiệp cũng đánh giá tích cực về sự chuyển biến của pháp luật hải quan trong thời gian 5 năm qua với 93% - 94% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết pháp luật về hải quan đã có những chuyển biến tích cực/khá tích cực đối với doanh nghiệp.
Nhiều tiêu chí chưa được cải thiện
Theo đánh giá của doanh nghiệp qua cuộc khảo sát năm 2016, bên cạnh những tiêu chí có chuyển biến tích cực trong thời gian qua vẫn còn tồn tại những tiêu chí chưa được doanh nghiệp đánh giá cao, đặc biệt là chưa được cải thiện sau cuộc khảo sát năm 2015.  
Thứ nhất là mức độ thực hiện kỷ cương của công chức hải quan với các tiêu chí: công chức hải quan “nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc”; “công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ”; “văn minh, lịch sự khi tiếp xúc” và “coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác”.
Nếu như năm 2015, 30% doanh nghiệp đánh giá công chức hải quan “nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc” và 30% doanh nghiệp đánh giá công chức hải quan “công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ” ở mức cao/rất cao thì năm 2016, các tỷ lệ này giảm lần lượt còn 28% và 29%. Về thái độ ứng xử “văn minh, lịch sự khi tiếp xúc”, năm 2015 tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cao/rất cao ở chỉ tiêu này là 38% thì năm 2016 tỷ lệ này lại giảm nhẹ còn 37%. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cao/rất cao ở tiêu chí “coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác” cũng tụt giảm từ tỷ lệ 32% (năm 2015) xuống còn 30% (năm 2016).
Có thể thấy năm 2016 doanh nghiệp đánh giá chưa cao mức độ thực hiện kỷ cương của công chức hải quan và so với đánh giá năm 2015 thì mức độ thực hiện kỷ cương của công chức hải quan có phần sụt giảm.
Hình 5. Đánh giá mức độ thực hiện kỷ cương của công chức hải quan 2015-2016
Theo nguồn: Báo cáo kết quả khảo sát của VCCI năm 2015 và năm 2016

Thứ hai là mức độ chuyên nghiệp của công chức hải quan với các tiêu chí như công chức hải quan “am hiểu chuyên môn nghiệp vụ”, “kỹ năng giải quyết công việc” của công chức hải quan.
Đối với tiêu chí “am hiểu chuyên môn nghiệp vụ”, cuộc khảo sát thực hiện theo đánh giá mức độ khá, tốt ở các nhóm thủ tục mà doanh nghiệp thực hiện như: thủ tục kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát, các thủ tục quản lý thuế, thủ tục kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính hải quan và giải quyết khiếu nại. Theo kết quả khảo sát của VCCI năm 2015 và năm 2016 thì mức độ “am hiểu chuyên môn nghiệp vụ” của công chức hải quan chưa mấy được cải thiện. Năm 2016, một số nhóm thủ tục được doanh nghiệp đánh giá tích cực hơn năm 2015 như thủ tục nộp thuế, xử lý vi phạm hành chính (cùng tăng 0,7%), thủ tục xét miễn thuế (tăng 1%). Các thủ tục hành chính còn lại mức độ “am hiểu chuyên môn nghiệp vụ” của công chức hải quan được doanh nghiệp đánh giá đều giảm từ 0,5% đến gần 2%. (Hình 6)
Hình 6: Đánh giá mức độ am hiểu chuyên môn nghiệp vụ
Theo nguồn: Báo cáo kết quả khảo sát của VCCI năm 2015, năm 2016

Về kỹ năng giải quyết công việc của công chức hải quan, năm 2016 doanh nghiệp đánh giá mức độ khá/tốt tăng nhẹ so với năm 2015 với tỷ lệ 48% (năm 2015 tỷ lệ này là 47%). Tuy nhiên, tỷ lệ này cũng chưa được doanh nghiệp đánh giá cao.
Thứ ba là về tính liêm chính hải quan với tiêu chí chi trả chi phí không chính thức trong quá trình làm thủ tục hải quan. Kết quả khảo sát cho thấy vẫn còn tình trạng doanh nghiệp phải trả các khoản chi phí không chính thức. Năm 2015 tỷ lệ doanh nghiệp phải trả các khoản chi phí ngoài quy định là 28% thì năm 2016 tình hình không được cải thiện mà còn tăng nhẹ lên 31%.
Kết luận
Kết quả khảo sát doanh nghiệp cho thấy với nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan trong những năm qua, ngành Hải quan đã ghi nhận được những đánh giá khá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, một số vấn đề vẫn còn tồn tại trong quá trình cải cách hiện đại hóa, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến kỷ cương, kỷ luật, tính chuyên nghiệp và liêm chính của công chức hải quan. Kết quả này là cơ sở cho ngành Hải quan có các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thúc đẩy cải cách hiện đại hóa hải quan trong thời gian tới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường thương mại quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực./.
Tài liệu tham khảo
[1] Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổng cục Hải quan, Báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát năm 2015 mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Hà Nội, 2015.
[2] Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan, Đánh giá cải cách thủ tục hành chính Hải quan Mức độ hài của doanh năm 2016

Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp Vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DỊCH VỤ HẢI QUAN

TIỆN ÍCH

Danh bạ ĐT

Thư viện ảnh

Phóng sự

Tài liệu

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đường dây nóng
Name: Tổng đài TCHQ
------------------------------------------
Người phát ngôn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3542800

linh tây tower