Tọa đàm “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính, ngành Hải quan”

Tọa đàm “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính, ngành Hải quan”
Tọa đàm “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính, ngành Hải quan”
Ngày 31/07/2012, Viện nghiên cứu Hải quan đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề  “từ lời dạy của Bác đến đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính, ngành Hải quan”. Tham dự tại buổi tọa đàm có đ/c Lê Thị Hoa - Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính; đ/c Vũ Tá Măng - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Hải quan; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan TCHQ; đại diện các chi bộ đảng trực thuộc cơ quan TCHQ và toàn thể Đảng viên Chi bộ thuộc Viện nghiên cứu Hải quan.
Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Vũ Hồng Loan - Bí thư chi bộ Viện Nghiên cứu Hải quan nêu mục đích, ý nghĩa của buổi tọa đàm. Đồng chí nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ, học hỏi và làm theo lời dạy của Bác Hồ, trên cơ sở đó vận dụng vào ngành Tài Chính, Tổng cục Hải quan.
Hội thảo cũng được nghe các Đảng viên của Viện nghiên cứu trình bày tham luận về vận dụng lời dạy của Bác vào trong các lĩnh vực công tác trong Ngành Hải quan: từ lời dạy của Bác đến Chuẩn mực đạo đức công chức hải quan; những điều chỉnh chính trị, pháp luật về đạo đức công chức và việc vận dụng của ngành Hải quan; Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí quan liêu trong ngành Hải quan; Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu khoa học; Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền và phát hành bảng tin Nghiên cứu hải quan.
Toàn cảnh buổi Tọa đàm
Buổi tọa đàm nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Ngành về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhận thức và hiểu một cách đầy đủ về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tác giả bài viết: laser