Tổng cục Hải quan thông báo triển khai chính thức 05 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử quốc gia

Từ ngày 24/12/2018, chính thức triển khai 05 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Theo đó, 05 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương triển khai lần này gồm:
- Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;
- Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp;
- Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại;
- Thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN;
- Thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.
Cũng theo thông báo Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục tra cứu, khai thác thông tin trên hệ thống và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ liên quan đến giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp; nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN và văn bản thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan. Trường hợp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng doanh nghiệp sử dụng để làm thủ tục hải quan cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu thì các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp vụ