Ngành Hải quan:Dừng cung cấp 02 thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến

Ngày 04/12/2018, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo dừng cung cấp 02 thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến HQ36a.
Đây là hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan (do Chi cục hải quan thực hiện) đã được bãi bỏ theo quy định của Bộ Tài chính.
Hai thủ tục hành chính được bãi bỏ bao gồm: Danh mục hàng hóa nhập khẩu là Dung môi N-Hexan (ban hành tại Quyết định số 819/QĐ-BTC ngày 13/4/2016) và Danh mục hàng hóa nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm (ban hành tại Quyết định 1625/QĐ-BTC ngày 12/5/2015).
Như vậy, hiện tại, Ngành hải quan có 171/181 thủ tục hành chính hải quan đang được cung cấp trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn).

Tác giả bài viết: Thu Hương-Phòng Nghiệp vụ