Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Năm 2019, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Cà Mau đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Tổng cục Hải quan tổ chức.
Họp Hội đồng coi thi 
Cục Hải quan tỉnh Cà Mau có 25 công chức tham gia dự thi ở 07 lĩnh vực gồm: giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm và thanh tra.
Thí sinh nghe phổ biến quy chế trước giờ thi
Nội dung thi đối với 06 lĩnh vực gồm: giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro và xử lý vi phạm diễn ra từ ngày 03-05/01/2020 tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ. Kỳ thi được Tổng cục Hải quan tổ chức theo Cụm gồm 06 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, Cục Hải quan Long An, Cục Hải quan Đồng Tháp, Cục Hải quan An Giang, Cục Hải quan Kiên Giang và Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
Nội dung lĩnh vực thanh tra được tổ chức vào ngày 08/01/2020 tại trụ sở Tổng cục Hải quan đối với tất cả công chức làm công tác thanh tra trên toàn ngành.
Thí sinh làm bài thi trên máy tính
Kết quả 25 công chức Cục Hải quan tỉnh Cà Mau đều đạt điểm cấp độ 1 trở lên, không có công chức cấp độ 0. Trong đó, công chức đạt 90-100 điểm: 4 công chức; công chức đạt 80-89 điểm: 6 công chức; công chức đạt 66-79 điểm: 6 công chức; công chức đạt 50-65 điểm: 5 công chức; công chức dưới 50 điểm: 4 công chức. Công chức đạt điểm cao nhất 99/100 điểm thuộc lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu.
Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2019 là một trong những cơ sở để Cục Hải quan tỉnh, thành phố nói chung, Cục Hải quan tỉnh Cà Mau nói riêng có kế hoạch thực hiện các hoạt động tổ chức cán bộ trong thời gian tới như đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng còn thiếu cho công chức; bố trí sắp xếp vị trí việc làm cho công chức cho phù hợp với sở trường, độ tuổi; điều động, luân chuyển để tạo điểu kiện cho công chức phát huy khả năng của mình, từ đó có kế hoạch lực chọn những công chức có triển vọng phát triển để đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm,....
Ngoài ra, kết quả kỳ thi còn để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thêm kênh thông tin để so sánh mặt bằng kiến thức, năng lực của công chức tại đơn vị mình với các đơn vị khác trong ngành để từ đó có định hướng về công tác xây dựng lực lượng, cải cách tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan trong giai đoạn hiện nay./.
Cà Mau, ngày 21  tháng 01 năm 2020

Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp vụ