Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo

Ngày 29/4/2020, Tổng cục Hải quan có văn bản hỏa tốc số 2849/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo.

Theo đó, kể từ 0h00’ ngày 01/5/2020 việc xuất khẩu gạo trở lại bình thường theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Cũng theo hướng dẫn tại văn bản, gạo chỉ được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không) có sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với gạo xuất khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ quan hải quan tạo mọi thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu gạo, tuân thủ pháp luật về hải quan.

Hướng dẫn này thay thế cho các văn bản của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020.

Chi tiết văn bản số 2849/TCHQ-GSQL.

 

Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp vụ