Từ ngày 25/7/2018 ngành Hải quan triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Thời gian triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia sẽ chính thức từ 9h00 ngày 25/7/2018.
Theo kế hoạch triển khai của Tổng cục Hải quan, phạm vi và địa điểm triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh, thành phố Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang và Bình Thuận.
Riêng tại các cảng thuộc Thành phố Cần Thơ: Hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để các cơ quan hải quan, cảng vụ hàng hải, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, kiểm dịch y tế thực hiện giải quyết thủ tục điện tử. Do tại cảng Cần Thơ, cơ quan công an quản lý thủ tục đối với hành khách, thuyền viên và chưa kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, vì vậy yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ giấy với công an cửa khẩu.
Tại các cảng thủy nội địa thuộc tỉnh Long An, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng Thiên Lộc Thành, cảng An Long, cảng Hoàng Tuấn, cảng Cẩm Nguyên, cảng MT Gas, cảng Thành Tài, cảng Phương Quân và cảng Bourbon với cơ quan quản lý là Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III.
Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền (gồm 13 thủ tục) bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn . Khi khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số (Riêng đối với các thủ tục hành chính cho các thủ tục tàu vào rời, tàu hoạt động tuyến nội địa, thời gian đầu triển khai từ 25/7/2018 – 25/8/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia cho phép doanh nghiệp lựa chọn sử dụng chữ ký số tại tất cả các địa điểm thông báo triển khai. Sau thời gian nêu trên sẽ bắt buộc sử dụng chữ ký số đối với các thủ tục này).
Vì vậy, để triển khai, Cục Hải quan yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn đồng thời tải hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Tổng cục Hải quan cũng thông báo đầu mối hỗ trợ trong quá trình triển khai tại đường dây nóng ((024) 37.824.754, (024) 37.824.755, (024) 37.824.756,  (024) 37.824.757,  (024) 32.242.182,  (024) 32.242.183, (024) 32.242.184) và thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.
Danh sách 13 thủ tục hành chính triển khai Cơ chế một cửa quốc gia
1. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng biển.
2. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng biển.
3. Thủ tục tàu biển quá cảnh tại cảng biển.
4. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam mà không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.
5. Thủ tục đối với tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam.
6. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
7. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.
8. Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
9. Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
10. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam.
11. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hang nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.
12. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh tại cảng thủy nội địa.
13. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh tại cảng thủy nội địa.

Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp Vụ