Trường Hải quan Việt Nam tiếp tục chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Ngày 14/6/2019, Trường Hải quan Việt Nam - Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
Theo đó, thời lượng mỗi khóa học khoảng 03 ngày và được giảng dạy bởi các giảng viên là Lãnh đạo và các chuyên gia trong ngành Hải quan. Thời gian đào tạo mỗi lớp như sau:
-  Lớp thứ nhất tổ chức tại phía Nam dự kiến khai giảng ngày 27/7/2019.
-  Lớp thứ hai tổ chức tại phía Bắc dự kiến khai giảng ngày 03/8/2019.
Đối tượng học viên là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn và sắp hết thời gian theo quy định; đối tượng khác có nhu cầu cập nhật kiến thức về pháp luật Hải quan.
Nội dung đào tạo gồm các nội dung quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (trong đó cập nhật các văn bản mới ban hành); các nội dung quy định mới về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các nội dung quy định về thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các loại thuế có liên quan; các nội dung quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan.
Học viên đăng ký theo mẫu khai thác file mềm trên website truonghaiquan.edu.vn và gửi về địa chỉ  Trường Hải quan Việt Nam, Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên – Hà Nội, xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên hoặc qua Email: bdt.hqvn@gmail.com.
(Chi tiết tại Thông báo số 361/TB-THQVN ngày 14/6/2019)
Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức từ đầu năm 2019 đến nay. Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan./. 
Cà Mau, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Tác giả bài viết: Thu Hương – Phòng Nghiệp vụ