06:26 EDT Thứ ba, 22/09/2020

 Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả
 

linh tây tower

Danh mục tin tức

TIN VẮN

  • Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    Ngày 18/02/2013 Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc ký quyết định số 557/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    http://haiquancamau.gov.vn/lawsmoi/view-60-557-QD-TCHQ/

LIÊN KẾT WEBSITE

TỶ GIÁ

Tháng Chín 22, 2020, 5:36 am
Mua Bán
AUD 16.00 17.00
CAD 17.00 17.00
CHF 24.00 25.00
CNY 3.00 3.00
DKK - 3.00
EUR 26.00 27.00
GBP 29.00 30.00
HKD 2.00 3.00
INR - 326.16
JPY 214.34 225.99
KRW 17.11 20.82
KWD - 78.00
MYR - 5.00
NOK - 2.00
RUB - 342.88
SAR - 6.00
SEK - 2.00
SGD 16.00 17.00
THB 657.18 757.62
USD 23.00 23.00
Tra cứu tỷ giá: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

THĂM DÒ Ý KIẾN

Website này có hữu ích cho bạn không?

Rất hữu ích

Hữu ích

Đáp ứng yêu cầu

global ads

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

WCO thông qua Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2012-2014

Thứ năm - 27/05/2010 15:49
Hội nghị Tổng cục trưởng WCO lần thứ 119-120, diễn ra tại Bỉ cuối tháng 6/2012 đã thông qua Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2012-2014 bao gồm các ưu tiên và định hướng hoạt động cho các quốc gia thành viên và làm nền tảng cho việc hỗ trợ xây dựng năng lực dành cho các thành viên đang phát triển.
Kế hoạch Chiến lược khu vực qua các năm gồm 4 cấu phần thực hiện: Xây dựng năng lực, An ninh và Tạo thuận lợi cho thương mại, Tuân thủ và kiểm soát, Nghiên cứu và phân tích. Các nội dung của Kế hoạch chiến lược khu vực 2012-2014 về cơ bản không có nhiều thay đổi so với Kế hoạch 2010-2012. Quá trình thực hiện Kế hoạch chiến lược được đánh giá thông qua mục tiêu chiến lược, hoạt động chiến lược và các chỉ số/tiêu chí đánh giá hoạt động. Nội dung cụ thể của Kế hoạch chiến lược 2012-2014 như sau:
Mục tiêu chiến lược Hoạt động chiến lược
Mục tiêu 1: Hợp tác Quốc tế và Chia sẻ thông tin
1.1  Kết nối hải quan toàn cầu
 
 
1.2  Tiếp tục triển khai các dự án thí điểm về mạng nCEN, giới thiệu mạng CEN mới và thúc đẩy thực hiện CENcomm
1.3 Quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế có liên quan
- Cho ra đời một bản đánh giá khả thi tổng hợp trình Ủy ban Chính sách và Hội đồng tháng 6/2012.
- Số lượng thành viên sử dụng nCEN và số người sử dụng.
- Số lượng thành viên được cấp quyền truy cập vào ứng dụng CEN mới và số lượng người sử dụng, các thông báo được lưu trữ.
- Số lượng các hoạt động/dự án sử dụng nền an ninh CENcomm.
 
- Danh sách các hoạt động thực hiện cùng các tổ chức quốc tế khác.
Mục tiêu 2: Xây dựng các chuẩn mực quốc tế về thủ tục hải quan
2.1 Thúc đẩy thực hiện Công ước Kyoto sửa đổi
2.2 Đàm phán WTO về tạo thuận lợi thương mại.
2.3 Ứng dụng HS và cập nhật tình hình thực hiện
2.4 Hài hòa hóa việc hiểu và ứng dụng Hiệp định Trị giá WTO
2.5 Hài hòa hóa quy tắc xuất xứ không ưu đãi và nghiên cứu về các quy tắc xuất xứ ưu đãi.
2.6 Mở rộng thực hiện Cơ sở dữ liệu WCO
- Số lượng thành viên gia nhập Công ước Kyoto sửa đổi.
 
- Các đóng góp cho hoạt động đàm phán về tạo thuận lợi thương mại của WTO.
- 75/142 thành viên của Công ước HS đã thực hiện HS 2012.
- Số lượng chuyên gia về trị giá được WCO công nhận, tập trung vào những vùng chưa có các nhà đào tạo được công nhận.
 
- Tiếp tục xây dựng Nghiên cứu so sánh về xuất xứ, số lượng hiệp định và cấu phần được đưa vào.
 
- Số lượng thành viên sử dụng
Mục tiêu 3: Hoạt động xây dựng năng lực
3.1 Mở rộng việc pát triển và cung cấp các hoạt động hỗ trợ năng lực của WCO
3.2 Tăng cường cách tiếp cận dựa trên kiến thức và nân cao hình ảnh của WCO là một trung tâm dữ liệu về xây dựng hải quan
3.3 Sử dụng các công cụ hiện tại và kiểm tra các công cụ và phương pháp mới cho việc xây dựng năng lực
3.4 Tăng cường liêm chính hải quan
- Thực hiện giai đoạn 3 của Chương trình Columbus và xây dựng một số công cụ cần thiết
 
- Thí điểm Dự án đối chiếu dữ liệu, đưa ra các điều chỉnh cần thiết
- Số lượng nghiên cứu về hiện đại hóa hải quan trong chương trình Columbus
 
- Cung cấp một nền tảng để chia sẻ thông tin về các Trung tâm đào tạo hải quan quốc gia tháng 6/2012
 
- Sửa đổi Tài liệu hướng dẫn tăng cường liêm chính và đưa ra một phần tài liệu sửa đổi vào nửa đầu năm 2012.
Mục tiêu 4: Sức khỏe cộng đồng, an toàn và bảo vệ cộng đồng
4.1 Thuốc phiện và tiền chất
 
4.2 Chương trình kiểm soát container của WCO-UNODC
4.3 Rửa tiền
 
4.4 Bảo vệ môi trường
4.5 Chương trình Sở hữu trí tuệ
 
4.6 Chống khủng bố
4.7 Dự án AIRCOP
 
4.8 Chương trình Lá chắn toàn cầu
- Phát hành Báo cáo hàng năm của về thuốc phiện và cung cấp thông tin về việc triển khai Kế hoạch hành động chống buôn lậu thuốc phiện.
- Phát hành Báo cáo phân tích về Container của hải quan toàn cầu.
 
- Số lượng các thành viên áp dụng các chuẩn mực quốc tế về các biện pháp tài chính (khuyến nghị IX về rửa tiền)
- Các hướng dẫn về kiểm soát về tội phạm môi trường năm 2012.
- Số lượng thành viên và tổ chức tư nhân sử dụng IPM
 
- Số lượng chuyến khảo sát đánh giá tại các nước thành viên
- Số lượng thành viên kết nối với AIRCOP, số lượng chương trình đào tạo, tư vấn, đánh gia trong khuôn khổ dự án.
- Công bố Chương trình Lá chắn toàn cầu.
Mục tiêu 5: An ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu
5.1 Khung tiêu chuẩn SAFE
5.2 An ninh hàng hóa gửi qua đường hàng không
 
5.3 Quản lý rủi ro
5.4 Điều phối quản lý biên giới
5.5 Cơ chế một cửa
5.6 Khảo sát thời gian giải phóng hàng (TRS)
 
5.7 Vai trò của Hải quan trong cứu trợ thiên tai
- Khung tiêu chuẩn SAFE sau khi được rà soát tháng 6/2012
- Xác định các lĩnh vực cần có sự tương thích, hài hòa và công nhận lẫn nhau nhiều hơn và các lợi ích của các công cụ và chương trình của WCO, ICAO, UPU.
- Cập nhật tài liệu hướng dẫn về quản lý rủi ro
- Rà soát các công cụ điều phối quản lý biên giới
- Cập nhật và nâng cao Tài liệu hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa.
- Số thành viên triển khai TRS
 
- Số thành viên triển khai Tuyên bố chung về cứu trợ thiên tai
Mục tiêu 6: Thu ngân sách
6.1 Gói ngân sách
6.2 Các sáng kiến về gian lận thương mại
6.3 Kiểm tra sau thông quan
- Áp dụng Kế hoạch hành động về ngân sách tháng 6/2012
- Phát hành Báo cáo thường niên về thuốc lá và tình hình triển khai Kế hoạch hành động về gian lận thương mại.
- Hướng dẫn về Kiểm tra sau thông quan bản sửa đổi năm 2012.
Mục tiêu 7: Tuyên truyền về các hoạt động và nâng cao hình ảnh của WCO
7.1 Tổ chức các cuộc họp và hội thảo quốc tế
7.2 Các hoạt động quảng bá
- Số lượng
 
- Số lượng các hoạt động cấp cao đã tham dự và số đoàn cấp cao đến làm việc
- Công tác báo chí
- Xây dựng trang web mới tháng 6/2012
Mục tiêu 8: Nghiên cứu và phân tích
8.1 Bộ phận nghiên cứu và chiến lược
8.2 Câu lạc bộ cải cách
- Số lượng nghiên cứu, ấn phẩm phát hành
 
- Hiện có 270 người sử dụng
Mục tiêu 9: Quản lý tốt và sử dụng nguồn lực
9.1 Các hoạt động của Ban thư ký
9.2 Quản lý nguồn tài chính và nhân lực
- Cung cấp và điều phối các cuộc họp được Hội đồng thông qua.
 
- Quản lý ngân quỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DỊCH VỤ HẢI QUAN

TIỆN ÍCH

Danh bạ ĐT

Thư viện ảnh

Phóng sự

Tài liệu

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đường dây nóng
Name: Tổng đài TCHQ
------------------------------------------
Người phát ngôn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3494435

linh tây tower