21:18 ICT Thứ năm, 22/10/2020

 Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả
 

linh tây tower

Danh mục tin tức

TIN VẮN

 • Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
  Ngày 18/02/2013 Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc ký quyết định số 557/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
  http://haiquancamau.gov.vn/lawsmoi/view-60-557-QD-TCHQ/

LIÊN KẾT WEBSITE

TỶ GIÁ

Tháng Mười 22, 2020, 8:19 pm
Mua Bán
AUD 16.00 16.00
CAD 17.00 17.00
CHF 24.00 25.00
CNY 3.00 3.00
DKK - 3.00
EUR 26.00 28.00
GBP 29.00 30.00
HKD 2.00 3.00
INR - 326.55
JPY 215.70 227.00
KRW 17.68 21.52
KWD - 78.00
MYR - 5.00
NOK - 2.00
RUB - 336.38
SAR - 6.00
SEK - 2.00
SGD 16.00 17.00
THB 656.13 756.41
USD 23.00 23.00
Tra cứu tỷ giá: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

THĂM DÒ Ý KIẾN

Website này có hữu ích cho bạn không?

Rất hữu ích

Hữu ích

Đáp ứng yêu cầu

global ads

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Ngành Hải quan tích hợp 72 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ tư - 30/09/2020 15:25
Đến tháng 9/2020, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tích hợp 72 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn
Danh sách 72 dịch vụ công trực tuyến hải quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm:
STT Tên Dịch vụ công trực tuyến
1 Hủy tờ khai hải quan
2 Khai bổ sung hồ sơ hải quan
3 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển
4 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu
5 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình, hoặc kho của công trình, nơi sản xuất
6 Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời
7 Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
8 Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan
9 Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
10 Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
11 Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
12 Thủ tục đổi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
13
14
15
 • Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài
16
 • Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
17
 • Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài
18
19
20
21
 • Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
22
 • Thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế, quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động
23 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục Hải quan trở lên
24
 • Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
25
 • Thủ tục thành lập kho ngoại quan
26
 • Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan
27
 • Thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
 • (Tên TTHC trên CSDLQG: Thủ tục đề nghị, gia hạn và chấm dứt thời hạn kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bổ sung, thay đổi thông tin đề nghị kiểm tra, giám sát)
28
29
 • Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ
30
31
 • Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa)
32
 • Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng
33
 • Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
34
 • Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)
35
 • Thủ tục thành lập kho bảo thuế
36
 • Thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
37
 • Thủ tục kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
38
 • Thủ tục xác định trước xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
39
 • Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Cục Hải quan)
40
 • Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục
41
 • Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
42
 • Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam khi định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
43
 • Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
44
 • Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/ND9-CP ngày 22/7/2013 và Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)
45
 • Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Chi cục Hải quan)
46
 • Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan
47
 • Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
48
49
 • Thủ tục hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
50
 • Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng
51
 • Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng
52
 • Thông báo phát hành Biên lai
53
 • Thông báo kết quả hủy Biên lai
54
 • Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai
55
 • Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại
56
 • Thủ tục tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 • Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu kinh kiện ô tô
66
 • Thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49
67
 • Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
68
 • Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
69
 • Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
70
 • Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
71
 • Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
72
 • Thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tác giả bài viết: Thu Hương - Phòng Nghiệp vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DỊCH VỤ HẢI QUAN

TIỆN ÍCH

Danh bạ ĐT

Thư viện ảnh

Phóng sự

Tài liệu

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đường dây nóng
Name: Tổng đài TCHQ
------------------------------------------
Người phát ngôn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3536722

linh tây tower