14:56 ICT Chủ nhật, 27/09/2020

 Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả
 

linh tây tower

TIN VẮN

  • Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    Ngày 18/02/2013 Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc ký quyết định số 557/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan
    http://haiquancamau.gov.vn/lawsmoi/view-60-557-QD-TCHQ/

LIÊN KẾT WEBSITE

TỶ GIÁ

Tháng Chín 27, 2020, 2:28 pm
Mua Bán
AUD 15.00 16.00
CAD 16.00 17.00
CHF 24.00 25.00
CNY 3.00 3.00
DKK - 3.00
EUR 26.00 27.00
GBP 28.00 30.00
HKD 2.00 3.00
INR - 326.80
JPY 212.60 223.67
KRW 17.12 20.84
KWD - 78.00
MYR - 5.00
NOK - 2.00
RUB - 334.83
SAR - 6.00
SEK - 2.00
SGD 16.00 17.00
THB 650.16 749.53
USD 23.00 23.00
Tra cứu tỷ giá: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

THĂM DÒ Ý KIẾN

Website này có hữu ích cho bạn không?

Rất hữu ích

Hữu ích

Đáp ứng yêu cầu

Trang nhất » Download Tài liệu » VC doc lap

VC doc lap
Thủ tục: Khai báo tờ khai vận chuyển độc lập
Trình tự thực hiện: Đối với người vận chuyển:
Khai và tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống và thực hiện như sau:
1. Trường hợp tờ khai thuộc luồng 1 và được Hệ thống phê duyệt vận chuyển, người khai hải quan in 03 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển, 02 Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu (nếu có), 03 Bản kê hàng hóa (nếu có) và xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để niêm phong, xác nhận hàng hóa vận chuyển đi;
2. Trường hợp tờ khai thuộc luồng 2, người khai hải quan xuất trình hồ sơ hải quan (*) cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để kiểm tra, phê duyệt vận chuyển, niêm phong, xác nhận hàng hóa vận chuyển đi;
3. Xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế theo yêu cầu của cơ quan hải quan trong trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
4. Khai bổ sung tờ khai vận chuyển theo thông báo của cơ quan hải quan;
5. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung thông tin tại Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu hoặc Bản kê hàng hóa, người vận chuyển giải trình lý do sửa đổi bổ sung bằng văn bản trong 24 giờ kể từ khi công chức giám sát xác nhận trên Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu hoặc Bản kê hàng hóa; và cập nhật sửa đổi bổ sung trên file HYS đính kèm sau khi Chi cục Hải quan đã phê duyệt.
Đối với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi:
1. Kiểm tra hồ sơ trong trường hợp Hệ thống yêu cầu kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung các thông tin khác trên tờ khai (nếu có).
Trường hợp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC và được gửi cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để theo dõi và làm tiếp thủ tục theo quy định;
2. Phê duyệt tờ khai vận chuyển hàng hóa trên Hệ thống. In 03 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển theo yêu cầu của người khai hải quan;
3. Thực hiện niêm phong hàng hóa (nếu có) và ghi số niêm phong hải quan tại Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển hoặc Bản kê hàng hóa; ký tên, đóng dấu công chức, ghi ngày, tháng, năm xác nhận trên trang đầu của Thông báo phê duyệt hoặc Bản kê hàng hóa (nếu có).
Trường hợp hàng hóa không thể niêm phong được, công chức hải quan lập biên bản ghi nhận ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) và chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa (nếu cần thiết).
Trường hợp có sửa đổi thông tin tại Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu hoặc Bản kê hàng hóa, căn cứ vào thực tế hàng hóa, công chức hải quan thực hiện xác nhận việc sửa đổi, bổ sung trên Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển; hoặc tại Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu hoặc Bản kê hàng hóa đính kèm (nếu có).
4. Cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đi vào Hệ thống trong trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ kho, bãi không kết nối trao đổi dữ liệu hải quan điện tử với cơ quan hải quan;
5. Bàn giao hàng hóa và hồ sơ cho người khai hải quan như sau:
- 01 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển; 01 Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu (nếu có); 01 Bản kê hàng hóa (nếu có) để xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi hoặc công chức hải quan giám sát khi đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát;
- Niêm phong hồ sơ gồm: 01 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển, 01 Bản kê hàng hóa (nếu có); 01 biên bản ghi nhận và chụp ảnh (nếu có) để xuất trình Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến;
6. Theo dõi về thông tin lô hàng vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;
7. Tổ chức truy tìm lô hàng trong trường hợp quá thời hạn vận chuyển nhưng chưa nhận được phản hồi của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến.
8. Lưu giữ hồ sơ gồm 01Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển, 01 Bản kê hàng hóa (nếu có); 01 Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu (nếu có); 01 biên bản ghi nhận và chụp ảnh (nếu có).
Đối với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến:
1. Công chức hải quan đối chiếu tình trạng niêm phong, số hiệu niêm phong hải quan trên Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển hoặc trên Bản kê hàng hóa (nếu có) với thực tế hàng hóa để xác nhận trên Hệ thống hoặc Bản kê hàng hóa;
2. Cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào hệ thống.
Riêng đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, quá cảnh xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế, xác nhận hàng hóa đã đến khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất trên hệ thống hoặc hồi báo (fax) Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển xác nhận đã đến khu vực giám sát hải quan cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi nếu không trao đổi được thông tin hồi báo trên hệ thống. Sau khi toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu xuất sang nước nhập khẩu, công chức hải quan thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào hệ thống.
Lưu giữ hồ sơ gồm 01 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển, 01 Bản kê hàng hóa (nếu có), 01 Biên bản ghi nhận và chụp ảnh (nếu có).
Cách thức thực hiện: Khai báo qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
Hồ sơ hải quan (*) +   Thành phần hồ sơ:
-    1. Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 6 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.
+    Trường hợp thông tin cần khai báo vượt quá thiết kế của tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống thì người vận chuyển nộp thêm các chứng từ sau:
+    a). 02 Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo công văn 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 đối với trường hợp lô hàng có trên 05 vận đơn, hoặc có trên 50 tờ khai xuất khẩu nhưng có số lượng container hoặc gói, kiện rời nhỏ hơn 100;
      b). 03 Bản kê hàng hóa theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo công văn 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 đối với trường hợp lô hàng có số lượng container hoặc gói, kiện rời lớn hơn 100;
  2. Vận tải đơn: 01 bản chụp (trừ trường hợp hàng hóa vận chuyển qua biên giới đường bộ không có vận tải đơn)
  Trường hợp toàn bộ hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử (hệ thống e-Manifest), nếu người khai hải quan khai mã bộ hồ sơ do cơ quan hải quan thông báo trên hệ thống e-Manifest tại tiêu chí “Số hàng hóa (Số B/L/AWB)”, đồng thời ghi nhận tại tiêu chí “Ghi chú” như sau “Chi tiết số vận đơn, người xuất khẩu, người nhập khẩu và tên hàng theo thông tin khai báo trên hệ thống e-Manifest” thì không phải nộp bản sao vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan;
  3. Giấy phép quá cảnh: 01 bản chính,  đối với trường hợp hàng quá cảnh phải có giấy phép.
   Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
+ Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi;
+ Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến.
+ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển
Phí, Lệ phí (nếu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
(nếu có và đề nghị đính kèm):
+ - Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 6 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.
 - Phụ lục 1 ban hành kèm theo công văn 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015.
 - Phụ lục2 ban hành kèm theo công văn 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
thủ tục hành chính (nếu có):
 Người khai hải quan phải có chữ ký số được đăng ký.
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Hải quan năm 2014.
- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
- Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tin chi tiết
Tên file:
VC doc lap
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Download Tài liệu » VC doc lap
Gửi lên:
20/08/2015 14:53
Cập nhật:
20/08/2015 15:15
Người gửi:
thaottt
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
18.75 KB
Đã xem:
1366
Đã tải về:
49
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site CỤC HẢI QUAN TỈNH CÀ MAU:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

DỊCH VỤ HẢI QUAN

TIỆN ÍCH

Danh bạ ĐT

Thư viện ảnh

Phóng sự

Tài liệu

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đường dây nóng
Name: Tổng đài TCHQ
------------------------------------------
Người phát ngôn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3499436

linh tây tower